Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Komisyonu
Üniversitemiz Kalite Yönergesi kapsamında oluşturulan Kalite Komisyonu ile yapılacak çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, Yüksekokulumuzca oluşturulan Kalite Komisyonuna aşağıdaki personel görevlendirilmiştir
 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kaite Yönetim Temsilcisi
Sıra No Adı Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Dr. Ramazan ŞİMŞEK Birim Temsilcisi
 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kalite Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Görevi
1 Öğr. Gör. Dr. Ramazan ŞİMŞEK Başkan
2 Öğr. Gör. Doruk AYBERKİN Üye
3 Öğr. Gör. İbrahim ARSLAN Üye
4 Öğr. Gör. Figen MEŞELİ Üye
5 Öğr. Gör. Derya YARIMKAYA Üye
6 Öğr. Gör. İsmail BİRLİK Üye
7 Öğr. Gör. Gökhan TAŞ Üye
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı