Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Müdürün Mesajı

Sevgili öğrencilerim,

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sizlere meslek edinme aşamasında kaliteli bir eğitim sunarak siz gençleri hayata hazırlıyor. Mesleğinizi değişen dünya şartlarında en iyi şekilde icra edebilmeniz için kaliteli eğitimden ödün vermeden teknik ve bilimsel çalışmalarla sizleri buluşturuyoruz. Alacağınız eğitim sonucunda elde edeceğiniz diploma ile iyi bir iş bulmanız en büyük temennimizdir. Günümüz şartlarında ara eleman ihtiyacının artması ile meslek yüksek okullarının önemi artmıştır. İş dünyası artık kalifiye eleman talebinde bulunmaktadır. Sadece diploma yetmemektedir. Bizler bu ayrımın bilincinde sizlere sunduğumuz bilimsel ve teknik çalışmalarla kalifiye düzeyi yüksek meslek erbabı olmanız için bütün imkânları seferber etmekteyiz. Yeter ki sizler hedeflerinizi yüksek tutun.

Başarılı bir eğitim ve öüretim dönemi geçirmeniz dileğiyle,
Sevgi ve saygılarımla.

 

Doç. Dr. Murat ÇOLAK

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı