Müdürün Mesajı

Sevgili öğrencilerim,

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sizlere meslek edinme aşamasında kaliteli bir eğitim sunarak siz gençleri hayata hazırlıyor. Mesleğinizi değişen dünya şartlarında en iyi şekilde icra edebilmeniz için kaliteli eğitimden ödün vermeden teknik ve bilimsel çalışmalarla sizleri buluşturuyoruz. Alacağınız eğitim sonucunda elde edeceğiniz diploma ile iyi bir iş bulmanız en büyük temennimizdir. Günümüz şartlarında ara eleman ihtiyacının artması ile meslek yüksek okullarının önemi artmıştır. İş dünyası artık kalifiye eleman talebinde bulunmaktadır. Sadece diploma yetmemektedir. Bizler bu ayrımın bilincinde sizlere sunduğumuz bilimsel ve teknik çalışmalarla kalifiye düzeyi yüksek meslek erbabı olmanız için bütün imkânları seferber etmekteyiz. Yeter ki sizler hedeflerinizi yüksek tutun.

 

Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü