Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Elektrik ve Enerji Bölümü Yatay Geçiş/Çap/Yap/Muafiyet/İntibak Komisyonları
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Bünyamin ALIM Başkan
Öğretim Görevlisi Doktor Muhammed Reşit ÇORAPSIZ Üye
Öğretim Görevlisi Osman GÜNGÖR Üye
Öğretim Görevlisi Derya YARIMKAYA Üye
Doktor Öğretim Üyesi Arzu ARSLAN BUYRUK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı