Erasmus+ Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği Öğr. Gör. Osman GÜNGÖR

Yüksekokulumuz Öğretim Elemanlarından Osman GÜNGÖR hocamız Erasmus+ Personel ders verme hareketliliği kapsamında  "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria’de alanı ile ilgili laboratuvarları ziyaret etmiş ortak çalışmalar yapabilme konusunda bilimsel tartışmalarda bulunmuştur. Daha sonra, thermodynamic and thermoeconomic analysis konulu çalışmalarını sunmuştur. Değerli hocamıza Erasmus+ personel ders verme hareketliliği programını başarı ile tamamladığı için teşekkür ediyor ve özverili çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı