Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
Mühendislik
Bölüm
İnşaat Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Mekanik
Çalışma Grupları
Mühendislik Temel Alanı, İnşaat Mühendisliği, Katı Cisimler Mekaniği, Kırılma Mekaniği

Makamlar

Dekan Yardımcısı, Mühendislik Fakültesi
Ana Bilim Dalı Başkanı, Mekanik Ana Bilim Dalı

Görevlendirmeler

İletişim

e-Posta
eoner[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-11-53, 1637
Faks
(458) 211-1178, (Mühendislik Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk