Bildiri

 1. Yılmaz Fatih, Kamiloğlu Hakan Alper, Şadoğlu Erol (25.10.2014 - 29.10.2014), "Soil Stabilization with Using Waste Materials Against Freezing Thawing Effect", presented at the ICCESEN-2014, 2014
 2. Yılmaz Fatih, Yurdakul Muhammet (19.10.2016 - 24.10.2016), "Evaluating of Marble Dust in Soil Stabilization", presented at the ICCESEN-2016, 2016
 3. Yılmaz Fatih, Fidan Duygu (19.10.2017 - 21.10.2017), "Effect of Wettıng-Dryıng Cycles on Volumetrıc Stabılıty of Clayey Soıl Stabılızed Wıth Lıme and Perlıte", presented at the IEC2017, 2017
 4. Yılmaz Fatih (04.03.2022 - 06.03.2022), "Calcination-Compaction Relationship in Clayey Soil Stabilization", presented at the 4th International Engineering Research Symposium INERS'22, 2022
 5. Yılmaz Fatih,Taş Mesut,Çelik Zekeriya Hayri (27.06.2018 - 29.06.2018), "Stabilization of Clayey Soil with Fly Ash and Bayburt Stone Wastes", presented at the 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 2018
 6. Kocabey Sefa,Yılmaz Fatih (26.04.2018 - 29.04.2018), "Lime Fineness Effect in Soil Stabilization", presented at the International Congress on Engineering and Life Science, 2018
 7. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper (10.10.2019 - 12.10.2019), "Killi Zeminin Donma Çözülme Etkisi Altında Uçucu Kül ve Gaz Beton ile Stabilizasyonu", presented at the The International Conference of Materials and Engineering Technology (TICMET 2019), 2019
 8. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol (19.09.2019 - 21.09.2019), "Utilization of Unconfined Compressive Strength Tests and Computed Tomography Method in Soil Stabilization", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 9. Yılmaz Fatih,Kocabey Sefa (19.09.2019 - 21.09.2019), "Fineness Effect of Lime in Soil Stabilization on Strength Behaviour of Clayey Soil", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 10. Yılmaz Fatih,Demir Ersin (19.09.2019 - 21.09.2019), "Stabilization of Clayey Soil Under Freeze-Thaw Effect with Lime and Marble Powder", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 11. Yılmaz Fatih,Demir Ersin (19.09.2019 - 21.09.2019), "Stabilization of High Plasticity Clayey Soil with Silica Fume", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 12. Kocabey Sefa,Yılmaz Fatih (26.04.2018 - 29.04.2018), "Influence of Wetting-Drying Cycles of Lime Stabilized Clayey Soil", presented at the International Congress on Engineering and Life Sciences, 2018
 13. Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Yılmaz Fatih (10.10.2019 - 12.10.2019), "Experımental, Analytıcal and Numerıcal Examınatıon of Actıve Faılure Surfaces Occurrıng Behınd the Inverted T Cantılever Retaınıng Wall", presented at the The International Conference of Materials and Engineering Technology (TICMET’19), 2019
 14. Yurdakul Muhammet,Yılmaz Fatih,Artar Musa (19.09.2019 - 21.09.2019), "Determınatıon of Damages of Hıstorıcal Bayburt Grand Mosque Subjected to Dıfferent Earthquake Ground Motıons", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 15. Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Yılmaz Fatih (19.09.2019 - 21.09.2019), "Numerical Analysis of Active Earth Pressures on Inverted T Type and Semi-Gravity Walls", presented at the 3 rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
 16. Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Yılmaz Fatih (17.04.2019 - 20.04.2019), "Determınatıon of Faılure Surface Mechanısm Occurrıng ın Narrow Cohessıonless Backfıll Behınd a Cantılever Retaınıng Wall", presented at the International Civil Engineering and Architecture Conferance, 2019
 17. Artar Musa,Keziban Çoban,Yurdakul Muhammet,Yılmaz Fatih (27.06.2018 - 29.06.2018), "Seismic Assessment of Historic Bayburt Yeni (Yakutiye) Mosque According to El Centro (19 May 1940), Kobe (16 January 1995) and Düzce (12 November 1999) Earthquakes", presented at the 1. International Technological Sciences and Design Symposium, 2018
 18. Artar Musa,Yılmaz Fatih,Yurdakul Muhammet (26.04.2018 - 29.04.2018), "Dynamic Performance of Historic Bayburt Yeni (Yakutiye) Mosque According to Turkish Earthquake Code (2007)", presented at the International Congress on Engineering and Life Science, 2018
 19. Yurdakul Muhammet,Artar Musa,Yılmaz Fatih (26.04.2018 - 29.04.2018), "Dynamic Performance of Historic Bayburt Ulu Mosque Minaret According to Turkish Earthquake Code (2007)", presented at the International Congress on Engineering and Life Science, 2018
 20. Yılmaz Fatih,Fidan Duygu (16.11.2017 - 18.11.2017), "Freeze-Thaw Performance of Clayey Soil Stabilized with Lime and Perlite", presented at the IAREC2017, 2017
 21. Yılmaz Fatih,Ercan Mustafa (19.10.2017 - 21.10.2017), "Soıl Stabılızatıon Wıth Jet Grout Method", presented at the IEC2017, 2017
 22. Yılmaz Fatih (19.10.2017 - 21.10.2017), "Unconfıned Compressıve Strength Behavıor of Clayey Soılstabılızed Wıth Fly Ash and Marble Powder", presented at the IEC2017, 2017
 23. Yılmaz Fatih,Kocabey Sefa (21.09.2017 - 23.09.2017), "Zemin Stabilizasyonunda Kireç Katkısının Öğütülebilirliğinin Araştırılması ve Kıvam Limitlerine Etkisi", presented at the International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2017
 24. Şadoğlu Erol,Kamiloğlu Hakan Alper,Yılmaz Fatih (02.06.2016 - 04.06.2016), "Seismic Stability of Infinite Slope Under Effect of Seepage Parallel to Ground Surface", presented at the 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016
 25. Yılmaz Fatih (04.11.2016 - 06.11.2016), "Zemin Stabilizasyonunda Uçucu Kül Kullanımı", presented at the 3rd International Symposium on Environment and Morality, 2016
 26. Yılmaz Fatih (03.11.2016 - 05.11.2016), "Çimento ile Zemin Stabilizasyonunun Tek Eksenli Serbest Basınç Dayanımı Değerlerine Etkisi", presented at the International Academic Research Congress, 2016
 27. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol (19.03.2016 - 20.03.2016), "Mühendislik Alanında Bilgisayarlı Tomografi Uygulamaları", presented at the International Conference on Natural Science and Engineering, 2016
 28. Yılmaz Fatih (31.08.2016 - 03.09.2016), "Fly Ash Fineness Effect on Compaction Parameters and Atterberg Limits in Soil Stabilization", presented at the 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, 2016
 29. Yurdakul Muhammet,Öner Erdal,Yılmaz Fatih (22.10.2015 - 24.10.2015), "Sismik İzolasyon Sistemleri ve Kullanım Alanları", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 30. Kamiloğlu Hakan Alper,Yılmaz Fatih,Şadoğlu Erol,Hamzaçebi Coşkun,Özbayoğlu Fahri Uluç (22.10.2015 - 24.10.2015), "Eksantrik Yüklü Model Yüzeysel Temellere Ait Taşıma Gücü Değerlerinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Modellenmesi", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 31. Yılmaz Fatih (22.10.2015 - 24.10.2015), "Mühendislikte Bilgisayarlı Tomografi Kullanımı", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 32. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Kuvat Ahmet (22.10.2015 - 24.10.2015), "Zemin Mekaniğinde Hidrometre Deneyi Yerine Kullanılabilecek Alternatif Yöntem Lazer Kırınım Yöntemi", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 33. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Özbayoğlu Fahri Uluç (22.10.2015 - 24.10.2015), "Bayburt Taşı Atıklarının Zemin Stabilizasyonunda Kullanılmasıyla Kıvam Limitlerinde Meydana Gelen Değişimler", presented at the Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu, 2015
 34. Kamiloğlu Hakan Alper, Kuvat Ahmet, Yılmaz Fatih, Şadoğlu Erol, Özbayoğlu Fahri Uluç (24.04.2014 - 25.04.2014), "Dikey Yük Etkisi Altındaki Bir Zemin-Yapı Sistemi Etkileşiminin İncelenmesi", presented at the Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 2. Özel Konulu Sempozyumu-Teori ve Uygulamada Zemin Yapı Etkileşimi Sempozyumu, 2014
 35. Şadoğlu Erol,Kamiloğlu Hakan Alper,Yılmaz Fatih (04.10.2012 - 05.10.2012), "Optimum ve Dikdörtgen Kesitli Ağırlık İstinat Duvarlarının Sayısal Analizi", presented at the Zemin Mekaniği ve Temel Mühendsisliği 14. Ulusal Kongresi, 2012
 36. Kamiloğlu Hakan Alper,Uzuner Bayram Ali,Yılmaz Fatih (01.12.2011 - 02.12.2011), "Kompaksiyon Deneylerinde Geçirimlilik Katsayısı ile Boşluk Oranı Arasındaki İlişkiler", presented at the 4. Geoteknik Sempozyumu, 2011
 37. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol (16.10.2014 - 17.10.2014), "Yeşil Bayburt Taşının Puzolanik Katkı Olarak Zemin Stabilizasyonunda Kullanımı", presented at the Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15. Ulusal Kongresi, 2014
 38. Kamiloğlu Hakan Alper,Yılmaz Fatih,Şadoğlu Erol (04.06.2014 - 07.06.2014), "Reuse of Waste Green Bayburt Stone as an Expansive Soil Stabilizer", presented at the International Environmental Sciences Semposium of Van, 2014
 39. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol,Özbayoğlu Fahri Uluç (23.10.2014 - 25.10.2014), "Investigation of New Soil Stabilizer Against Freezing Thawing Effect Yellow Bayburt Stone", presented at the V. Global Stone Congress, 2014
 40. Kamiloğlu Hakan Alper,Yılmaz Fatih,Şadoğlu Erol (28.06.2012 - 30.06.2012), "An Experimental Examination of Some Factors Affecting Frost Heave Under Freezing Thawing Cycles", presented at the Third International Congress on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 2012
 41. Yılmaz Fatih,Kamiloğlu Hakan Alper,Şadoğlu Erol (24.10.2014 - 26.10.2014), "Katı Atık Yönetimi Kapsamında Beyaz Bayburt Taşının Zemin Stabilizasyonunda Kullanılması", presented at the 2. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 2014
 42. Yılmaz Fatih,Daloğlu Ayşe (17.10.2012 - 19.10.2012), "Redesigning of an Air Freight Terminal for Safety Check Case Study", presented at the 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk