Öğrenim Bilgileri

  1. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Lisans-Anadal, 2013 - 2019
  2. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Önlisans, 2006 - 2008
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2006 - 2010
  4. Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Lisans-Anadal, 2002 - 2006
  5. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (DR), Doktora, 2011 - 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk