Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kodan

"Çocuklarda Okuma Güçlüğü Nedir ve Okuma Güçlüğünü Aşmak İçin Nasıl Bir Yol izlemeliyiz?", TRT Erzurum Radyosu/ Doğunun Sesi programı, Ulusal, Fonetik Sanatlar, Müzik İle İlgili Diğer Faaliyetler, Radyo tv Etkinlikleri, 23.04.2017-23.04.2017

"Investigation of university students attitude toward the use of powerpoint according to some variables", Sakıp Kahraman, Ceren Çevik Kansu, Hülya Kodan, Procedia Computer Science, 2011

"Determination of Reading Levels of Primary School Students", Hülya Kodan, Universal Journal of Educational Research, 2017

"Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik BirUygulama Akıcı Okuma Stratejilerinin Kullanımı", Hayati Akyol, Hülya Kodan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanım ve Etkinliklerinin Çevre Eğitimine Yönelik Analizi", Hülya Kodan, Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, 2014

"Yazma Güçlüğü Olan Üçüncü Sınıf Öğrencisinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi Eylem Araştırması", Hülya Kodan, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016

"Koro, Tekrarlı ve Yardımlı Okuma Yöntemlerinin Zayıf Okuyucuların Okuma ve Anlama Becerileri Üzerine Etkisi", Hülya Kodan, Hayati Akyol, Eğitim ve Bilim, 2018

"İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi", Hülya Kodan, Hafife Bozdemir Yüzbaşıoğlu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016

"Yazma Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin El Yazısı Okunaklılığının Geliştirilmesi Eylem Araştırması", Hülya Kodan, (29.05.2014), 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

"İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerine Çevre Bilincinin Kazandırılması Atık Kağıtların Geri Dönüşümü", Hafife Bozdemir, Hülya Kodan, Hatice Betül Akdaş, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

"Investigation of University Students Attitude Toward the Use of PowerPoint According to Some Variables", Sakıp Kahraman, Ceren Çevik, Hülya Kodan (25.05.2010), World Conference of Information Technology (wcıt 2010)

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Laboratuara Yönelik Tutumları", Ceren Çevik, Hülya Kodan, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Dersine İlişkin Tutumları", Hülya Kodan, (24.04.2017-26.04.2017), I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (useas2017), 2017

"Okuma Güçlüğü Olan Bir Öğrencinin Okuma Güçlüğünün Giderilmesine Yönelik Bir Uygulama", Hayati Akyol, Hülya Kodan, 12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

"Süreli Çocuk Yayınlarında Yer Alan Hikâye Edici Metinlerin Çocuğa Görelik Durumu", Hülya Kodan, (23.10.2015), II. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

"İlköğretim I Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerde Yer Alan Değerlerin İncelenmesi", Hayrunnisa Malkoç, Hülya Kodan, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2009

"Okumada güçlük Yaşayan Öğrencilerin Okuma Performanslarının Belirlenmesi", Hülya Kodan, (11.05.2016-14.05.2016), 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 2016

"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Bayburt Üniversitesi Örneği", Ceren Çevik Kansu, Betül Küçük Demir, Hülya Kodan, Tuğba Aydın Yıldız, (02.07.2012), Ideal

"İlköğretim 4 Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeyinin Belirlenmesi", Kodan Hülya, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

"OKUMA GÜÇLÜĞÜNÜN GİDERİLMESİNDE AKICI OKUMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ", Hülya Kodan, Betül Ege, (16.10.2019-20.10.2019), Usos 2019, 2019

"öğrenme güçlüğü", Hülya Kodan, (23.04.2017-23.04.2017), Doğunun Sesi, 2017

"İlkokul Öğretmenlerinin Ana Dili Türkçe Olmayan Öğrencilere Türkçe Öğretimine İlişkin Deneyimleri: Bir Olgu Bilim Çalışması", Hülya Kodan, Özlem Yıldız, (16.10.2019-20.10.2019), Usos 2019, 2019

"İlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği", Hülya Kodan, Hayrunnisa Malkoç, Semanur Kodan, 10.ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

"İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler Dersi Kazanım ve Etkinliklerinin Çevre Eğitimine Yönelik Analizi", Kodan Hülya, Global Education Conference (gec 2011)

"Teacher s offers to Primary School Students About Environmental Consciousness", Hafife Bozdemir, Hülya Kodan, Hatice Betül Akdaş, 5 th World Conference on Educational Sciences

"İyi ve Zayıf Okuyucularda Akıcı Okuma, Okuduğunu Anlama veOkuma Motivasyonunun Belirlenmesi", Hülya Kodan, (12.05.2017-14.05.2017), Uluslararası Türk Dili Bilgi Şöleni, 2017

"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3

"Okuma ve Okuduğunu Anlama", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"İlköğretimde Kaynaştırma", Lisans, Türkçe, 3

"Yazma Öğretimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Güzel Konuşma ve Yazma", Lisans, Türkçe, 2

"İlk Okuma ve Yazma Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Türkçe Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Bilimine Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"İlkokuma ve Yazma Öğretimi", Lisans, Türkçe, 3

"Özel Eğitim", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Dekan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"III. GELENEKSEL BAYBURT ÇOCUK OYUNLARI ŞENLİĞİ", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 20.04.2018-27.02.2019

"okuma güçlük olmasın", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 1500 TÜRK LİRASI

"Okuma Güçlüğünün Giderilmesinde Akıcı Okuma Stratejilerinin Etkisi", Yüksek Lisans, Betül Ege

"İlkokul Öğretmenlerinin Ana Dili Türkçe Olmayan Öğrencilere Türkçe Öğretimine İlişkin Deneyimleri: Bir Olgubilim Çalışması", Yüksek Lisans, Özlem Yıldız Çelik

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2015 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2008 - 2011 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Gazi Üniversitesi