Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Başvuru ve Değerlendirme Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Ekrem CENGİZ Üye(Asıl)
Doçent Doktor Kadir KAPLAN Üye(Asıl)
Doçent Doktor Hülya KODAN Üye(Asıl)
Doçent Doktor Dilşad GÜVEN AKDENİZ Üye(Yedek)
Doçent Doktor Emrah DOLGUNSÖZ Üye(Yedek)
Doçent Doktor İsmail SARİKAYA Üye(Yedek)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı