Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Doküman ve Formları

Kamu İç Kontrol Standartlarının uygulanması konusunda kamu idarelerine daha fazla rehberlik yapmak amacıyla, iç kontrol bileşenleri çerçevesinde hazırlanan ve uygulama adımları ile örneklerini içeren Kamu İç Kontrol Rehberi, Bakanlık Makamının 07 Şubat 2014 tarihli ve 13 Sayılı Onayı ile yayımlanmıştır.


Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı