Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama
  • İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek

  • Bütçe kesin hesabını hazırlamak

  • İlgili mevzuatı çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş gelir ve alacaklıların yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesini sağlamak

  • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Taşınır Konsolide Görevlisi ile Taşınır Kayır ve Kontrol Yetkilisinin yürütmesi gereken tüm iş ve işlemleri yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak

  • Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

  • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

  • Mali istatistikleri hazırlamak.

***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, "Dokümanlar " menüsünden ulaşabilirsiniz...


Tetkik İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
5510 Kanun gereğince Kesilen Pirimlerin Ödebmesi İş akış Şeması için tıklayınız
Dönemsel Vergi Ödemeleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Hakedişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri İş akış Şeması için tıklayınız
Ön Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Emanet Karakterli Ödemeler İş Akış Şeması için tıklayınız
Bütçe Emanet İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Banka Emirleri ve Gönderme Emirleri İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Teminat Mektubu İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Döviz Hesabı İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayızınız
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İş Akış Şemaları için tıklayınız
Alacak takip işlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Taşınır Mal yönetim İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Taşınmaz Mal Envanteri Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri İş akış Şeması için tıklayınız
Tubitak Projesi İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Hazine Yardımı ve Tahhakuk İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Aylık ve Yıllık Yayınlanan tablolar İş Akış Şeması için tıklayınız
Yevmiye İşlemelri İş Akış Şeması için tıklayınız
Ay sonu yıl sonu İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Kesin Hesap İşlemleri İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı ile ilgili Görüş ermek İş Akış Şeması için tıklayınız
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı