Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
  • İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarını uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

  • Ön mali kontrol görevini yürütmek,

  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

 


***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, Dokümanlar menüsünden ulaşabilirsiniz...
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı