Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol
  • İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarını uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

  • Ön mali kontrol görevini yürütmek,

  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ile İlgili İşlemler İş Akış Şeması için tıklayınız
İç Kontrol Eylem Planının Revize edilmesi ile ilgili işlemler İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı ile ilgili Konularda görüş vermek İş Akış Şeması için tıklayınız
Taahhüt  Evrakı ve Sözleşme Tasarıları İş Akış Şeması için tıklayınız
Sözleşmeli Personel Sayı ve sözleşmeleri İş Akışı Şeması için tıklayınız
Yan Ödeme ve Vize Cetlelleri İş Akış Şemaları için tıklayınız
Doğrudan Temin %10 Limit kontrolü İş Akış Şeması için tıklayınız
İhale Usulu Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması için tıklayınız
Doğrudan Temin Mal ve hizmet Alım İş Akış Şeması için tıklayınız


***Birimimizle ilgili belge ve dokümanlara, Dokümanlar menüsünden ulaşabilirsiniz...
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı