Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
İşletme
Ana Bilim Dalı
Sayısal Yöntemler
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Ekonometri, Panel Veri Ekonometrisi, Ekonometri Teorisi

Makamlar

Bölüm Başkanı Vekili, Maliye Bölümü

Görevlendirmeler

Doktor Öğretim Üyesi, İşletme Ana Bilim Dalı

İletişim

e-Posta
kubraelmali[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1406
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk