Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan
Profesör Doktor Mutlu TÜRKMEN ADEK Başkanı
Öğretim Görevlisi Şennur ÖZDEMİR AKTS/DE ve ERASMUS Koordinatörü
Doçent Doktor Ahmet İLHAN Üye
Doçent Doktor Erdal ÖNER Üye
Doçent Doktor İsmail KARATAŞ Üye
Doçent Doktor Serdar GÖKTAŞ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Arzu ARSLAN BUYRUK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Betül GIDIK Üye
Doçent Doktor Fatih KAYA Üye
Doktor Öğretim Üyesi Kürşad KARA Üye
Doçent Doktor Naciye KUTLU KANTAR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sadık ÇIVRACI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yasemin TÜMER ÇELİK Üye
Öğretim Görevlisi Ahmet BAYAR Üye
Öğretim Görevlisi Emine APAYDIN Üye
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk AKSOY Üye
Hukuk Müşaviri Nuri TURAN Üye
Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk TURAN Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
         DAYANAK 
         
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Kararı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı