Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Önlisans/Lisans Eğitim - Öğretim Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Ümmügülsüm ERDOĞAN Başkan
Doçent Doktor Ahmet İLHAN Üye
Doçent Doktor Erdal ÖNER Üye
Doktor Öğretim Üyesi Arzu ARSLAN BUYRUK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Betül GIDIK Üye
Doçent Doktor Fatih KAYA Üye
Doçent Doktor Kürşad KARA Üye
Doçent Doktor Naciye KUTLU KANTAR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Sadık ÇIVRACI Üye
Doçent Doktor Şaduman YILDIZ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Yasemin TÜMER ÇELİK Üye
Öğretim Görevlisi Ahmet BAYAR Üye
Öğretim Görevlisi Doktor Emine APAYDIN Üye
Öğretim Görevlisi Ömer Faruk AKSOY Üye
Hukuk Müşaviri Nuri TURAN Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Kurban DURMUŞOĞLU Üye
Doçent Doktor Hayri AKYÜZ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı