Bildiri

  1. Durmuşoğlu Kurban (26.09.2019 - 28.09.2019), "Xııı.-Xv. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Erzincan ve Çevresi", presented at the Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019