Bildiri

  1. Durmuşoğlu Kurban (11.02.2022), "Moğol Tarihini Etkileyen Önemli Bir Kadın: Naibe Töregene’nin Musâhibesi Fatıma Hatun", presented at the Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu,
  2. Durmuşoğlu Kurban (26.09.2019 - 28.09.2019), "Xııı.-Xv. Yüzyıl Seyahatnamelerinde Erzincan ve Çevresi", presented at the Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk