Öğrenim Bilgileri

  1. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (DR), Doktora, 2017 - 2023
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tarih Öğretmenliği (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2013 - 2017
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans-Anadal, 2008 - 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk