Makale

  1. Durmuşoğlu Kurban,"Moğol Sivil Valileri Döneminde Horasan (1233-1256)",Genel Turk Tarihi Arastirmalari Dergisi,vol.5,no:10,pp:475 - 492, 2023
  2. Durmuşoğlu Kurban,"Horasan’ın İdarî Bürokrasisinde İlhanlı Şehzâdeleri ve Devlet Adamları (1256-1335)",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.4,no:1,pp:81 - 94, 2021
  3. Durmuşoğlu Kurban,"Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295)",Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,vol.5,no:2,pp:213 - 216, 2020
  4. Durmuşoğlu Kurban,"Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,vol.2,no:65,pp:221 - 244, 2019
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk