Makale

  1. Durmuşoğlu Kurban,"Horasan’ın İdarî Bürokrasisinde İlhanlı Şehzâdeleri ve Devlet Adamları (1256-1335)",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.4,no:1,pp:81 - 94, 2021
  2. Durmuşoğlu Kurban,"Moğolların Teşkilat ve İdarî Tarihi (İran Moğolları 1220-1295)",Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,vol.5,no:2,pp:213 - 216, 2020
  3. Durmuşoğlu Kurban,"Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,vol.2,no:65,pp:221 - 244, 2019