Mobile Logo Spor Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkezi

Spor Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Merkezin Amaçları

Merkezin amaçları şunlardır:

a) Beden eğitimi ve spor bilimleri ile ilgili bilimsel çalışma ve uygulamalar yapmak, akademik faaliyetler gerçekleştirmek, projeler geliştirmek, kurs ve seminerler düzenlemek, bu programlar ve uygulamalar aracılığı ile Üniversitenin kamu kurum ve kuruluşları, spor kulüpleri, spor federasyonları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, uygulama ve araştırmalar yapmak ve yönetmek.

b) Toplumun spor kültürünün her yönüyle geliştirilmesi ve spora katılımının desteklenmesi, beden eğitimi ve sporla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamalarla bilgi üretimine yönelik imkânlar hazırlanması, kulüp-takım sporcularının, ferdi lisanslı sporcuların ve spor yapmayan tüm bireylerin spor eğitimi, sağlık ve performans durumlarının saptanması, değerlendirilmesi, korunması, geliştirilmesi ve sportif başarının elde edilmesini sağlamak.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı