Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Temel Değerler

Değerlerimiz:

·           Bilimsel düşünceyi rehber edinmek,

·           Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçiliği savunmak,

·           Öğrenci odaklı olmak,

·           Akılcı ve eleştirel düşünceyi üstün tutmak,

·           Temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olmak,

·           Etik değerlere bağlı olmak

·           Liyakat esaslı davranmak,

·           Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı olmak,

·           Fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmak,

·           Adil olmak,

·           Topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sorumlu olmak,

·           Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmak,

·           Aidiyet duygusunu yükseltmek,

·           Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı olmak,

·           Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılmak,

·           Kurumsal mirasını kurum kültürü yoluyla geleceğe taşımak,

·           Evrensel değerlere bağlı olmak,

·           Coğrafi sorumluluklarının farkında olmak

·           Özgüvenli ve kararlı olmak.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı