Ders

Yüksek Lisans

 1. Eğitimde Proje Geliştirme ve Yönetimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 2. Proje Hazırlama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Fizik Iı, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:4
 2. Modern Fiziğe Giriş, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 3. Genel Fizik Laboratuvarı Iı, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 4. Genel Fizik Iı, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:4
 5. Çevre Bilimi, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 6. Modern Fiziğe Giriş, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 7. Genel Fizik Laboratuvarı Iı, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 8. Fizik Iı, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:4
 9. Genel Fizik, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 10. Fizikte Özel Konular, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 11. Genel Fizik Laboratuvarı I, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 12. Fizik I, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:4
 13. Kavram Yanılgıları, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 14. Öğretmenlik Uygulaması, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 15. Modern Fiziğe Giriş, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 16. Genel Fizik Laboratuvarı Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 17. Genel Fizik Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 18. Proje Geliştime ve Yönetimi Iı, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 19. Öğretmenlik Uygulaması I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 20. Genel Fizik, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 21. Okul Deneyimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:1
 22. Eğitimde Proje Hazırlama, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 23. Fizikte Özel Konular, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 24. Genel Fizik I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 25. Proje Geliştime ve Yönetimi I, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:4
 26. Genel Fizik Laboratuvarı I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 27. Genel Fizik, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 28. Fizikte Özel Konular, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 29. Fizik I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 30. Proje Geliştirme ve Yönetimi I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:4
 31. Eğitimde Proje Hazırlama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 32. Genel Fizik Laboratuvarı Iı, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 33. Genel Fizik, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 34. Fizikte Özel Konular, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 35. Fizik Iı, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:3
 36. Genel Fizik Iı, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:4
 37. Genel Fizik Laboratuvarı I, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 38. Genel Fizik Laboratuvarı I, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:2
 39. Fizik I, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:4
 40. Fizik I, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:4
 41. Genel Fizik I, 2016-2017, Türkçe, Ders saati:4
 42. Genel Fizik I, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:4
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk