Öğrenim Bilgileri

  1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (DR), Doktora, 2011 - 2015
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2003 - 2008
  3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2008 - 2011
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk