Proje

  1. Süperiletken Maglev Araçlarının Dinamik ve Statik Kuvvet Parametrelerinin, Çok-Yüzeyli (Multisurface) Hts-Pmg Etkileşimleri Kullanılarak İyileştirilmesi,Ulusal, (04.02.2019 - 03.03.2022),452300 ₺
  2. Süperiletken Maglev Araçlarının Dinamik ve Statik Kuvvet Parametrelerinin, Çok-Yüzeyli (Multisurface) Hts-Pmg Etkileşimleri Kullanılarak İyileştirilmesi,Ulusal, (04.02.2019 - 09.03.2022),452300 ₺
  3. Piren ve Koronen Hidrokarbon Katkılarının Karbon Kaynağı Olarak Kullanılması ile Külçe Mgb2 Süperiletkenlerin Akı Çivileme ve Manyetik Kaldırma Kuvveti Performanslarının İyileştirilmesi,Ulusal, (12.10.2015 - 29.11.2017),15,00 ₺
  4. Manyetik Kılavuzlama Yolundaki Mıknatısların Boyut ve Dizilimlerinin Maglev Sistemlerinin Manyetik Kuvvet Özelliklerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 01.10.2017),11,00 ₺
  5. Genç Bilim İnsanları Yaparak Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor,Ulusal, (01.05.2015 - 01.10.2015),31080,2 ₺
  6. Genç Bilim İnsanları Yaparak Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor,Ulusal, (29.07.2013 - 21.11.2013),55963,87 ₺
  7. Hts Grubu Bulk Süperiletkenlerin Optimum Manyetik Özelliklerinin Deneysel ve Sayısal Yöntemlerle Maglev Tren Uygulamaları İçin Araştırılması,Ulusal, (01.10.2012 - 01.10.2014),156976 ₺
  8. Numune Boyutu Uygulanan Manyetik Akı Dağılımı ve Soğutma Şartlarının Nd Fe B ve Yb211 Katkılı Sm123 Süperiletkeninin Manyetik Kuvvet Özelliklerine Etkisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonuproje No 2008 111 01 10,Ulusal, (12.10.2009 - 12.04.2011),17000 ₺
  9. Genç Bilim İnsanları Yaparak Yaşayarak ve Eğlenerek Bilime Dokunuyor Tübitak 4004 Bilim ve Doğa Kampı 10 Eylül 15 Eylül 2012 Proje No 112b266 Bayburt,Ulusal, (12.07.2012 - 10.12.2012),31440,53 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk