Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Özdemir
2016 Avrasya Üniversitesi Sağlık Bil. Ens. İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora
2011 - 2015 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bil.Ens. Siyaset Bilimi ve Kamu Yön. YL
1996 - 2000 Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi