Öğrenci

Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

  • Bayburt Üniversitesi lisans veya lisansüstü programında öğrenci olmak,
  • Lisans öğrencileri için 2.20 AGNO,
  • Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için 2.50 AGNO,
  • Yapılacak olan Dil sınavından en az B1 düzeyi,
  • Yeterli sayıda AKTS (ECTS) kredi yükü olması (Bir yarıyıl için 30 AKTS)
  • Eğer öğrencinin alttan dersi varsa AGNO şartını sağlıyor olması,
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek olması gibi hususlar dikkate alınır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan *

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında
haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan **

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere
mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

Ayrıca, Erasmus+ KA131 ve KA171 hareketliliklerinden yararlanmak isteyen öğrenci yerleştirmelerinde tüm kriterlerin eşit olması halinde, doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilmektedir.

* Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Hangi Ülkelere Gidilebilir?

KA171 projeleri akademik temelli ve tematik projeler olduğu için üniversitemiz hangi üniversite/ler ile proje yürütüyorsa ona yönelik ilana çıkılacak ve öğrenci de bu ilana başvuracaktır.

Ne Zaman Gidilebilir?

Öğrenciler tek bir yarıyıl ( Güz ya da Bahar) ya da tüm akademik dönem ( Güz ve Bahar) şeklinde Erasmus+ hareketliliğini gerçekleştirebilirler. Güz dönemi akademik yıl her yıl genellikle Eylül-Ocak dönemi arasındadır, Bahar dönemi ise Şubat-Haziran arasındadır.

Ne Zaman Başvurabilir?

Erasmus+ KA171 projesinin başvuruları anlaşma yapılan üniversitelerin de programı dahilinda ilan edilir. Planlanan takvim bu aralıklar arasında değişiklik gösterebileceği için web sitemizin bu takvim için takip edilmesi önerilir.

Belgeler

·         Öğrenci Başvuru Formu

·         Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

·         Öğrenci Hibe Sözleşmesi

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı