Bildiri

  1. Oruç Osman (12.10.2023 - 14.10.2023), "Dede Korkut Hikâyelerinde Çatışma Unsuru ve İşlevselliği", presented at the Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu, 2023
  2. Oruç Osman (17.10.2023 - 20.10.2023), "'ikinci Yeni'yi 'bakışsız Bir Kedi Kara' Şiiri Üzerinden Okumak", presented at the X. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 2023
  3. Oruç Osman (20.10.2022 - 22.10.2022), "Denizin Çağırışı Romanında Tutunamama Gerçeği", presented at the 14. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU, 2022
  4. Oruç Osman (16.05.2022 - 18.05.2022), "Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi: Fatih-Harbiye Romanında Kimlik Arayışı", presented at the 1. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ: “ARAYIŞLAR VE YÖNELİMLER”, 2022
  5. Oruç Osman (10.10.2018 - 12.10.2018), "Kurgusal Dünyada Yeniden Varolmak: Sevgili Arsız Ölüm ve Kırmızı Pelerinli Kent", presented at the 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk