Makale

  1. Oruç Osman,"Kırmızı Saçlı Kadın Romanında İktidarın Kuyusunu Kazmak",Karadeniz Araştırmaları Dergisi (KARAM),vol.19,no:76,pp:1261 - 1272, 2022
  2. Oruç Osman,"Cengiz Aytmatov'un "beyaz Gemi" Romanında Gelenek ve Kimlik İnşası",Edebî Eleştiri Dergisi,vol.6,no:2,pp:142 - 152, 2022
  3. Oruç Osman,"Bayburtlu'yu Bayburt Türküleri Üzerinden Okuma Denemesi",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,no:9,pp:17 - 25, 2021
  4. Oruç Osman,"Tante Rosa: İsyandan Varoluşa Bir Kadının Hikayesi",RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,no:8,pp:183 - 190, 2020
  5. Oruç Osman,"Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde ve Gurbet Kuşları Adlı Romanlarındataşralı İnsanın Değişim Süreci",Mavi Atlas,vol.8,no:2,pp:507 - 516, 2020
  6. Oruç Osman,"Fahriye Abla’yı Yeniden Okuma Denemesi",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.3,no:7,pp:7 - 14, 2020
  7. Oruç Osman,"Selim’in Işığında Turgut’un Özbenliğine Yolculuğu",İtobiad (İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi),vol.6,no:7,pp:163 - 175, 2017
  8. Oruç Osman,"Yaban’da Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu",İjlet,vol.5,no:4,pp:787 - 800, 2017
  9. Oruç Osman,"Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı ve Tehlikeli Oyunlar Adlı Romanlarında İronik Dil",ijlet,pp:2218 - 2229, 2015