Öğrenim Bilgileri

  1. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans-Anadal, 1998 - 2002
  2. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Dili (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2003 - 2006
  3. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı (DR), Doktora, 2008 - 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk