Bildiri

  1. Dayı Özkan (26.10.2021 - 27.10.2021), "İlhanlı Dönemi Tasavvuf Ehlinin Siyasiler ile Ilişkileri", presented at the ULUSLARARASI TASAVVUF VE EDEBİYAT SEMPOZYUM PROGRAMI, 2021
  2. Dayı Özkan (27.04.2019 - 28.04.2019), "İran’da Moğol Dönemi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar", presented at the III. GENEL TÜRK TARİHİ ÇALIŞTAYI, 2019
  3. Dayı Özkan (25.04.2019 - 27.04.2019), "İran’da Yapılan Dede Korkud Çalışmaları", presented at the DÜNYA KÜLTÜR MİRASI DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2019
  4. Dayı Özkan (10.10.2018 - 13.10.2018), "İlhanlılarda Astronominin Önemi ve Tarihi Seyri", presented at the 3. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2018
  5. Dayı Özkan (27.09.2018 - 29.09.2018), "Ahîlik İçin Önemli Bir Eser Olan Menâkibu’l-‘ârifîn’de Adı Geçen Ahîler ve Ahîlik", presented at the 4. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, 2018
  6. Dayı Özkan (01.12.2016 - 03.12.2016), "Moğol İstilası ve İran’da Edebî Göç", presented at the 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016