Bildiri

  1. Dayı Özkan (24.03.2022 - 25.03.2022), "Ortaçağ İslâm Dünyası’nda Sûfî Kadınlar (Xı-Xıv.Yüzyıllar)", presented at the ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU, 2022
  2. Dayı Özkan (26.10.2021 - 27.10.2021), "İlhanlı Dönemi Tasavvuf Ehlinin Siyasiler ile Ilişkileri", presented at the ULUSLARARASI TASAVVUF VE EDEBİYAT SEMPOZYUM PROGRAMI, 2021
  3. Dayı Özkan (27.04.2019 - 28.04.2019), "İran’da Moğol Dönemi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar", presented at the III. GENEL TÜRK TARİHİ ÇALIŞTAYI, 2019
  4. Dayı Özkan (25.04.2019 - 27.04.2019), "İran’da Yapılan Dede Korkud Çalışmaları", presented at the DÜNYA KÜLTÜR MİRASI DEDE KORKUT ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 2019
  5. Dayı Özkan (10.10.2018 - 13.10.2018), "İlhanlılarda Astronominin Önemi ve Tarihi Seyri", presented at the 3. ULUSLARARASI FELSEFE, EĞİTİM, SANAT VE BİLİM TARİHİ SEMPOZYUMU, 2018
  6. Dayı Özkan (27.09.2018 - 29.09.2018), "Ahîlik İçin Önemli Bir Eser Olan Menâkibu’l-‘ârifîn’de Adı Geçen Ahîler ve Ahîlik", presented at the 4. ULUSLARARASI AHİLİK SEMPOZYUMU, 2018
  7. Dayı Özkan (01.12.2016 - 03.12.2016), "Moğol İstilası ve İran’da Edebî Göç", presented at the 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk