Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili ve Edebiyatı (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2015 - 2019
  2. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi (DR), Doktora, 2014 - 2017
  3. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Tarihi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2010 - 2014
  4. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Lisans-Anadal, 2002 - 2006