Makale

 1. Dayı Özkan,"Moğol Asrında Basra Körfezi (1220-1335)",Tarih Okulu Dergisi,no:53,pp:2370 - 2381, 2021
 2. Dayı Özkan,"İlhanlı Devleti’nin Hicâz Bölgesi ile İlişkileri",GENEL TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ,vol.3,no:6,pp:251 - 260, 2021
 3. Dayı Özkan,"İlhanlı Devleti’nde Yargı Sistemi (1256-1335)",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.0,no:1,pp:95 - 104, 2021
 4. Dayı Özkan,"Hâce Nasîrüddîn Tusî’nin Meraga Rasathanesi’ndeki Yardımcıları ve Öğrencileri",The Journal of Academic Social Science Studies,no:84,pp:507 - 516, 2021
 5. Dayı Özkan,"İlhanlı Dönemi’nde Önemli Bir Tıp Merkezi: Dâru’ş-Şifâ-Yi Reb‘i Reşîdî",TARİHİN PEŞİNDE,no:25,pp:367 - 384, 2021
 6. Dayı Özkan,"Moğol İranı’nda Ticaret",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.25,no:2,pp:579 - 597, 2021
 7. Dayı Özkan,"Moğol Dönemi Şairlerinin Gözünden Bir İlhanlı Veziri: Şemseddîn Muhammed Cüveynî",Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,vol.5,no:2,pp:43 - 72, 2020
 8. Dayı Özkan,"Moğol İranı’nda Tarım (1231-1339)",Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,vol.15,no:2,pp:380 - 391, 2020
 9. Dayı Özkan,"Mustafa Uyar, İlhanlı (İran Moğolları) Devleti’ninaskerî Teşkilatı Ortaçağ Moğol Ordularında Gelenekve Dönüşüm)",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.3,no:7,pp:125 - 127, 2020
 10. Dayı Özkan,"Sa’dî-Yi Şîrâzî’nin Farsça Şiirlerinde Türk ve Moğol Dönemi Devlet Adamları",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:69,pp:441 - 462, 2020
 11. Dayı Özkan,Tokan Özgür,"Moğol Dönemi İranı’nda Uygur Kökenli Bir Vali: Körgöz",Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.13,no:1,pp:110 - 121, 2020
 12. Dayı Özkan,"Sa‘dî-İ Şîrâzî’nin Şiirlerinde İran Hükümdarları: Antik Dönem ve Ortaçağ Karşılaştırması",Ortaçağ Araştırmaları Dergisi,vol.3,no:1,pp:113 - 136, 2020
 13. Dayı Özkan,"Moğol Dönemi Fars Edebiyatında Kullanılan Bazı Türkçe-Moğolca Terimler",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:63,pp:485 - 498, 2018
 14. Dayı Özkan,"Vezir Şemseddin Muhammed Cüveynî’nin İlhanlı Devletindeki Faaliyetlerii (1263-1284)",Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.1,no:1,pp:95 - 111, 2018
 15. Gökhan Asuman,Dayı Özkan,"Moğol Hâkimiyeti ve Fars Edebiyatına Etkileri",SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ,vol.4,no:18,pp:359 - 373, 2017
 16. Dayı Özkan,"Bağdad’da İlhanlı Dönemi İdarecileri (1258-1280)",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:60,pp:391 - 412, 2017
 17. Dayı Özkan,"İran Moğolları’nda Bitikçilik (1231-1295)",Sobider,no:11,pp:192 - 208, 2017
 18. Dayı Özkan,"İlhanlı Tarihinde Mecdü’l-Mülk Yezdî Hadisesi",Current Research in Social Sciences,vol.2,no:3,pp:107 - 122, 2016
 19. Dayı Özkan,"Câmiü’t-Tevârîh’te Kubilay Han’ın Çin’deki İdarî Teşkilatı ve Bayındırlık Faaliyetleri",Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,no:55,pp:239 - 255, 2015
 20. Dayı Özkan,"Mahmud Yalavac’ın Moğol İmparatorluğundaki Faaliyetleri",Current Research in Social Sciences,vol.1,no:3,pp:63 - 68, 2015