Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Araştırma Görevlisi
Fakülte
Uygulamalı Bilimler
Bölüm
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Kamu Yönetimi, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması

İletişim

e-Posta
oznurcinar[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1153, 2039
Faks
(458) 333-2043, (Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk