Bildiri

  1. Çınar Öznur,Yıldız Emel (17.02.2024 - 19.02.2024), "Monitoring Interest of Individuals in the Concepts of Disaster Bag and Earthquake Bag", presented at the 10. International Paris Congress on Social Sciences & Humanities, 2024
  2. Çınar Öznur,Yıldız Emel (17.02.2024 - 19.02.2024), "Psychological First Aid and Its Importance in Disaster", presented at the 10. International Paris Congress on Social Sciences & Humanities, 2024
  3. Çınar Öznur (01.02.2024 - 03.02.2024), "Monitoring Interest of Individuals in Kandilli Observatory Earthquake Research Institute (Krdae) and Disaster and Emergency Management Directorate (Afad) Latest Earthquakes Sites After Kahramanmaraş Earthquake: Google Trend Analysis", presented at the 6th Internationallatın American Scientific Researchcongress, 2024
  4. Çınar Öznur (01.02.2024 - 03.02.2024), "Mental Disorders Seen in Emergencies and Disaster", presented at the 6th Internationallatın American Scientific Researchcongress, 2024
  5. Çınar Öznur (23.01.2024 - 25.01.2024), "Sel ve Taşkın Olaylarının Kavramsal Araştırılmasının İzlenmesi", presented at the VII. International Halich Congress on Multidisciplinary Sciebtific Research, 2024
  6. Çınar Öznur (23.01.2024 - 25.01.2024), "2023 Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Uygulanan Psikososyal Faaliyetlerin Değerlendirilmesi", presented at the VII. International Halich Congress on Multidisciplinary Sciebtific Research, 2024
  7. Çınar Öznur,Yıldız Emel (01.06.2023 - 02.06.2023), "Ulusal Deprem Tatbikatı Sonrası Korku Pazarlaması Kapsamında Küçük İşletmelerin Dask Satın Alma Eğilimleri", presented at the IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi “Sosyal Bilimler Işığında Deprem'', 2023
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk