Makale

  1. Çınar Öznur,Yıldız Emel,"Hastanelerde Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Düzeyi: Planlama, Tatbikat ve Birim Etkinlik Düzeyi Etkisi",Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi,no:43,pp:125 - 140, 2024
  2. Turan Melikşah,Odabaş Lokman,Çınar Öznur,Akbaş Melike,Kılıç Hasan,"Afet Yönetim Sürecinde Rol Alacak Paydaşların Risk Algıları",The Journal of International Scientific Researches,vol.6, 2021
  3. Çınar Öznur,Cengiz Sevil,"Acil Durum ve Afetlere Müdahale Personelinin Kriz Anı Kurum İçi İletişimlerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.13,no:1,pp:140 - 152, 2022
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk