Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Proje Başvuru Süreci

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından Ulusal Ajans’a sunulmak üzere ……….yılı Erasmus+ KA107 başvuruları toplanmaya başlamıştır.

Başvuru süreci için son tarih …./…../….. olup başvuruların ofisimize e-posta yoluyla MS Word formatında iletilmeleri gerekmektedir. Erasmus+ kapsamında Erasmus program ülkelerinden partner/ortak ülkelere (Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler) değişim hareketliliği gerçekleştirme maksatlı KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliğine başvuruda bulunmak isteyen bölümlerin başvuru metinlerini partner kurumlarıyla ortaklaşa İngilizce olarak hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru metini aşağıdaki 4 soruyu cevaplayacak 4 ayrı başlık olarak hazırlanmalıdır:

1-Relevance of the strategy

 • Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, hareketliliğe dâhil olacak 2 kurumun uluslararasılaşma stratejileri ile ilgisinin açıkça belirtilmesi!
 • Başvuru formunda öğrenci ve/ve ya personel hareketliliği seçme nedeni!

2-Quality of Cooperation Arrangements (Ortaklık mekanizmalarının kalitesi)

 • Başvuran kurumun, hareketlilik yapmayı planladığı kurumlar ile daha önce benzer faaliyetler gerçekleştirme durumu!
 • Hareketlilik gerçekleştirecek kurumlar arasındaki görev ve sorumluluk dağılımının netliği!

3-Quality of Project Design and Implementation (Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi)

 • Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi,
 • Bu kişilere sağlanacak destekler (dil desteği, yurtdışı çıkış öncesi oryantasyon vb),
 • Hareketlilik sürecinin tanınması (özellikle ortak ülkede tanınma faaliyetleri)

4-Impact and Dissemination (Etki ve yaygınlaştırma)

 • Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, faaliyete katılan kişiler ve faliyete dâhil olan kurumlar ü   zerine etkileri!
 • Faaliyetlerin sonuçlarının, faaliyete katılan kurumlarda, bölüm/fakülte/kurumsal seviyelerde yaygınlaştırılması için planlanan faaliyetlerin kalitesi!
   

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından daha önce KA107 hareketliliği gerçekleştirmeyen kurumların öncelikle personel değişimi için başvurmaları tavsiye edilmektedir. İletilecek olan başvuruda partner/ortak kurumun Avrupa Komisyonundan alınmış Participant Identification Code (PIC) numarasının da bulunması gerekmektedir. İlgili kod partner/ortak kurumdan talep edilmelidir. Kurumun PIC numarası yoksa aşağıdaki linkten sisteme kaydolarak bu numarayı temin edebilir:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register_sec.html

Partner kurumun bir yükseköğretim kurumu olması zorunludur.

Ulusal Ajans tarafından hazırlanmış bilgilendirici sunumlar aşağıdaki linklerde dikkatinize sunulur. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için erasmus@bayburt.edu.tr adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sunum 1

Sunum 2

Yayın Tarihi: 
Yukarı