Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Öğretim Elemanı Değişimi

Proje Tabanlı Değişim Programı

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik' kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren YÖK tarafından belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğini içeren “Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı” na ilişkin karar, Yürütme Kurulu’nun 16.03.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

Yurtiçindeki yükseköğretim kurumları ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, ekte belirlenen alanlarda, üniversiteler tarafından hazırlanacak projeler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca desteklenecektir.

Bu kapsamda Proje önermek isteyen Yükseköğretim Kurumları, yurtdışındaki bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair “proje ortağı1” olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir.

Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde Proje Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir.

Örnek Proje Önerisi Başvuru Formu

Öğretim Elemanları (Gelen) Belgeleri

Öğretim Elemanı Bilgi Formu

Öğretim Elemanı Hareketliliği Hareketlilik Programı

Öğretim Elemanı Hareketliliği Katılım Sertifikası

Öğretim Elemanı Hareketliliği Nihai Rapor Formu

Öğretim Elemanı Sözleşmesi

Öğretim Elemanı Başvuru Formu

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı