Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Plan Ekibi Toplantı-2-
2022-2026 Stratejik Plan Güncelleme çalışmaları Rektör Yard. Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN başkanlığında devam etmektedir.19/09/2023 tarihinde saat 10:00'da Baberti Külliyesi Senato Odasında gerçekleştirilen 2. toplantıda Planlama Ekibi çalışma birimleri Hedefler ve Performans Göstergeleri üzerinde detaylı incelemeler de bulunmuş ve SP ekibinin görüşlerine sunmuştur.

Belgeler için tıklayınız...
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı