Mobile Logo Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Stratejik Planlama Ekibi Toplantısı
2022 -2026 Stratejik Plan Güncelleme çalışmaları kapsamında  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN başkanlığında 12/09/2023 tarihinde  Baberti Külliyesi Senato Odasında biraraya gelen Stratejik Planlama Ekibi çalışma takvimi ve görev dağılımı ile lgili çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Mevcut hedefler ve performans göstergeleri üzeride incelemelerde bulunmuştur.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı