Üniversite Komisyonları
 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI (ÜNİVERSİTE)
Danışma Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Akademik Değerleme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Etik Kurul Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Meslek Yüksekokulları Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Öğretim Üyeliği Ön Değerlendirme Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN 2521
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
Kalite Yönetim Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
Burs Destekleme Yardım Kurulu Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522
 
Kütüphane Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin ALIM 2523
 
Alkademik Arşiv ve Açık Erişim Danışma Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 2522