Mobile Logo Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Üniversite Komisyonları
 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KOMİSYONLARI (ÜNİVERSİTE)
Danışma Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Akademik Değerleme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Bilimsel Araştırmalar Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Etik Kurul Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Meslek Yüksekokulları Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Öğretim Üyeliği Ön Değerlendirme Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Murat ÇOLAK 1590
 
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Bünyamin ALIM 1675
 
Bologna Eşgüdüm Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Dr.Öğr.Üyesi Arzu Arslan BUYRUK 1596
 
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Dr.Öğr.Üyesi Arzu Arslan BUYRUK 1596
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. Fatih Mehmet ATEŞ 1596
 
Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 1686
 
Kalite Yönetim Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. Dr. Ramazan ŞİMŞEK 1661
 
Burs Destekleme Yardım Kurulu Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 1686
 
Kütüphane Komisyonu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Doç. Dr. Bünyamin ALIM 1675
 
Alkademik Arşiv ve Açık Erişim Danışma Kurulu
Sıra No Adı Soyadı Telefon
1 Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK 1686
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı