Mobile Logo Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Yayın Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Başkan
Profesör Doktor Abdulkadir YILMAZ Üye
Profesör Doktor Rafet METİN Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.

         DAYANAK:
         Bayburt Üniversitesi Yayın Yönergesi
Yukarı