Bildiri

 1. Küçük Demir Betül, Tutkun Cansu (26.12.2023 - 29.12.2023), "The Importance of Preschool Mathematıcs Educatıon ın the Development of 21st Century Skılls", presented at the ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX, 2023
 2. Öztürk Bilge, Tutkun Cansu (29.11.2023 - 30.11.2023), "The Importance of Preschool Scıence Educatıon ın the Development of 21st Century Skılls", presented at the EUROASIA Congress on Scientific Researches and Recent Trends-XII, 2023
 3. Tutkun Cansu, Öztürk Bilge (14.11.2023 - 15.11.2023), "The Importance of Cooperatıve Learnıng ın Preschool Scıence Educatıon", presented at the 4. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, 2023
 4. Tutkun Cansu, Küçük Demir Betül (14.11.2023 - 15.11.2023), "The Importance and Encouragement of Creatıvıty ın Preschool Mathematıcs Educatıon", presented at the 4. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC RESEARCH, 2023
 5. Tutkun Cansu, Akbaba Fikrinaz Damla (11.09.2023 - 14.09.2023), "Okul Öncesi Dönemde Sayı Hissine Yönelik Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta Analiz Çalışması", presented at the 9. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2023
 6. Tutkun Cansu (20.06.2023 - 23.06.2023), "Opinions of Preschool Pre-Service Teachers on Distance Education in Terms of 21st Century Skills", presented at the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND ONLINE LEARNING, 2023
 7. Tutkun Cansu (20.06.2023 - 23.06.2023), "21st Century Skills in Early Childhood: What Do Preschool Pre-Service Teachers Think? What Skills Do Children Consider Important?", presented at the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND ONLINE LEARNING, 2023
 8. Filiz Tunahan, Akbaba Fikrinaz Damla, Tutkun Cansu (24.10.2022 - 26.10.2022), "Okul Öncesi Dönemde Motor Gelişime Yönelik Hareket Eğitimi Uygulamalarının İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması", presented at the 6. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2022
 9. Tutkun Cansu (24.10.2022 - 26.10.2022), "Geçmişten Bugüne Tarihsel Süreçte Babalık Rolünün İncelenmesi", presented at the 6.Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2022
 10. Eskidemir Meral Seda, Tezel Şahin Fatma, Tutkun Cansu (02.10.2019 - 05.10.2019), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mizah Tarzlarının İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, 2019
 11. Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma (06.12.2019 - 08.12.2019), "Okula Uyum Süreci: Çocuk, Aile, Öğretmen", presented at the 4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2019
 12. Tezel Şahin Fatma, Aydın Kılıç Zeynep Nur, Tutkun Cansu (06.12.2019 - 08.12.2019), "Ebeveynlerin Aile İklimlerinin Bazi Değişkenler Açisindan İncelenmesi", presented at the 4. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2019
 13. Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma, Eskidemir Meral Seda (25.04.2019 - 28.04.2019), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin “oyun Zamanı” Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", presented at the XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2019
 14. Tezel Şahin Fatma, Eskidemir Meral Seda, Tutkun Cansu (25.04.2019), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Mizah Kullanımına İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenme", presented at the XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,
 15. Akkaş Feyza, Bulduk Ahu, Asil Esra, Akçam Elif, Özçelik Sinem, Aydoğan Nazlı, Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma (27.04.2016 - 29.04.2016), "Okul Öncesi Dönemde Anne Baba Çocuk ve Kitap", presented at the 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2016
 16. Tutkun Cansu, Aydoğan Nazlı, Özçelik Sinem, Asil Esra, Akçam Elif, Akkaş Feyza, Bulduk Ahu, Tezel Şahin Fatma (27.04.2016 - 29.04.2016), "Anne, Baba ve Çocukların Doğal Gözlemleri: Bir Kitapçı Ortamında Anne Çocuk Mu? Baba Çocuk Mu?", presented at the 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2016
 17. Eskidemir Meral Seda, Tezel Şahin Fatma, Tutkun Cansu (20.04.2019 - 22.04.2019), "Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Mizah Duygularının İncelenmesi", presented at the ULEAD 2019 - X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2019
 18. Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma, Eskidemir Meral Seda (20.04.2019), "Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarını Mutlu Etme Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", presented at the ULEAD 2019 - X. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ,
 19. Tutkun Cansu (22.06.2022 - 25.06.2022), "Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Matematik Alanındaki Araştırmaların Genel Eğilimlerinin İncelenmesi", presented at the IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 2022
 20. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (01.11.2018 - 04.11.2018), "Anne Babaların Çocuklarına Oyuncak ve Kıyafet Alırken Yaşadıkları Durumlara İlişkin Görüşleri", presented at the Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), 2018
 21. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (15.11.2018 - 18.11.2018), "Teknoloji Çağında Oyun ve Önemi", presented at the 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018
 22. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (15.11.2018 - 18.11.2018), "Demografik Özelliklere Göre Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri ve Annelerin Olumsuz Duygularla Baş Etme Davranışlarının İncelenmesi", presented at the 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018
 23. Tutkun Cansu,Badur Muhammed,Kızıl Hamit Emre,Çolak Murat,Demirtaş Hüseyin,Çam Erkan (27.06.2018 - 29.06.2018), "A Design and Prototype Production for a Feeding Focal Point to Feed Stray Animals", presented at the 1. INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL SCIENCES AND DESIGN SYMPOSIUM, 2018
 24. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (22.10.2018 - 24.10.2018), "Öğretmen Değerlendirmelerine Göre Okul Öncesi Dönem Çocukların Duygu Düzenleme Becerileri", presented at the Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 2018
 25. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (18.04.2018 - 22.04.2018), "Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerilerine Yönelik Beklentilerin Karşılaştırılması: Kadın ve Erkek Öğretmenler", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
 26. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (18.04.2018 - 22.04.2018), "Fark Yaratan Babalar Eğitim Programının (Fayab) Babaların Çocuklarıyla İlişkilerine ve Baba Katılımına Etkisi", presented at the 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
 27. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (25.04.2018 - 27.04.2018), "Babaların Çocuklarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kız Babası- Erkek Babası Olmak", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 28. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Torun Bekleyen Nine ve Dedelere Uygulanan “nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 29. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Kadın ve Erkek Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutumlarının Değerlendirilmesi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 30. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (25.04.2018 - 27.04.2018), "4-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Babalara Uygulanan Baba Eğitim Programının Babaların Çocuklarına Karşı Tutumlarına Etkisi", presented at the 6th International Conference on Science Culture and Sport, 2018
 31. Tutkun Cansu,Dinçer Fatma Çağlayan (26.11.2015 - 28.11.2015), "An Analysıs of the Social Skills of 60-72 Months Old Children Based on Their Mothers’ Evaluation", presented at the 4th World Conference on Psychology and Sociology (PSYSOC 2015), 2015
 32. Tutkun Cansu,Namlı İlknur,Parlak Derya,Tezel Şahin Fatma (24.04.2017 - 26.04.2017), "Bir Anaokulunda Erkek Öğretmen Olmak", presented at the 12. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2017
 33. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (21.04.2016 - 24.06.2016), "Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Öz Düzenleme Yeterliliklerinin İncelenmesi", presented at the 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016
 34. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma,Işıktekiner Sabahat (21.04.2016 - 24.04.2016), "4-5 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi", presented at the 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 2016
 35. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu,Aydın Kılıç Zeynep Nur (05.10.2017 - 07.10.2017), "Cezaevinde Çocuk Olmak", presented at the Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), 2017
 36. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma,Aydın Kılıç Zeynep Nur (05.10.2017 - 07.10.2017), "Cezaevinde Annesiyle Birlikte Kalan Çocukların Oyun Hakları", presented at the Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi (CRC-2017), 2017
 37. Bozkuş Taner,Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Bir Zamanlar Bende Çocuktum: Oyun ve Oyuncaklarım", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 38. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (20.04.2017 - 23.04.2017), "Anne Babanın Çocuğun Hayatına Katılımı: Sinema, Restoran ve Oyun Alanı", presented at the 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017
 39. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (20.04.2017 - 23.04.2017), "Anne, Baba ve Öğretmenlerin Değerlendirmelerine Göre Çocuklar İçin Çok Önemli Görülen Sosyal Becerilerin İncelenmesi", presented at the 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017
 40. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (18.10.2017 - 21.10.2017), "Torun Bekleyen Nine ve Dedelerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Eğitim Programına Yönelik Beklentilerinin İncelenmesi", presented at the 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 2017
 41. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (11.05.2017 - 14.05.2017), "Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Babaların Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Konusunda İhtiyaçlarının İncelenmesi", presented at the IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017
 42. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (11.05.2017 - 14.05.2017), "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Becerilerinin Anne, Baba ve Öğretmen Değerlendirmelerine Göre İncelenmesi", presented at the IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2017
 43. Işıktekiner Sabahat,Tutkun Cansu (20.04.2017 - 23.04.2017), "Okul Öncesi Dönemde Akran Reddi ile İlgili Çocuk Resimlerinin İncelenmesi", presented at the 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2017
 44. Haktanır Gelengül,Tutkun Cansu (05.01.2014 - 08.01.2014), "Parents Participating in Outdoor Activities: a Follow Up Study.", presented at the 12th Annual Hawaii International Conference on Education, 2014
 45. Tutkun Cansu,Haktanır Gelengül (09.07.2013 - 13.07.2013), "Children and Their Parents in Nature: an Outdoor Camping Example From Turkey.", presented at the OMEP 65th World Symposium, 2013
 46. Tutkun Cansu,Acer Dilek (12.09.2012 - 15.09.2012), "Preschool Teacher Candidates’’ Museum and Art Gallery Use in Pre-Service Education.", presented at the 3rd International Congress on Early Childhood Education, 2012
 47. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma (14.04.2016 - 15.04.2016), "Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarin Öz Düzenleme Becerileri ile Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 1. Uluslararası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 2016
 48. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu (14.04.2016 - 15.04.2016), "Demografik Özelliklere Göre Çocukların Kişiler Arası Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi", presented at the 1. Uluslararası Kadın Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk