Ders

Yüksek Lisans

 1. Okul Öncesinde Matematik Eğitimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 2. Küçük Çocuklar İçin Matematik Eğitimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 3. Yaratıcı Düşünme Becerileri, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 4. Okul Öncesinde Sayı Duyusu, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3

Lisans

 1. Okul Deneyimi, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:1
 2. İlköğretimde Kaynaştırma, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 3. Drama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 4. İlkokulda Drama, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 5. Öğretmenlik Uygulaması 2, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 6. Rehberlik, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 7. Özel Eğitim ve Kaynaştırma, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:2
 8. Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 9. Sınıf Yönetimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 10. Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:2
 11. Topluma Hizmet Uygulamaları, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 12. Erken Çocukluk Dönemlerinde Gelişim, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 13. Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi, 2021-2022, Türkçe, Ders saati:3
 14. Okullarda Rehberlik, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:2
 15. Öğretmenlik Uygulaması 1, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:2
 16. Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 17. Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 18. Okul Öncesi Eğitim Programları, 2022-2023, Türkçe, Ders saati:3
 19. Gençlik Sorunları Semineri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 20. Aile Rehberliği ve Danışmanlığı \ Ana-Baba Eğitimi, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 21. Okullarda Gözlem, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 22. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:2
 23. Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 24. Test Dışı Teknikler, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 25. Test Geliştirme, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 26. Fizyolojik Psikoloji, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:3
 27. Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:3
 28. Erken Çocuklukta Eğitimde Drama, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 29. Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim, 2020-2021, Türkçe, Ders saati:2
 30. Özel Eğitim, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:2
 31. Etkili İletişim, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 32. Yaratıcılık ve Eğitim, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 33. Erken Çocukluk Eğitimi, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:2
 34. Eğitim Psikolojisi, 2017-2018, Türkçe, Ders saati:3

Önlisans

 1. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Uygulamaları I, 2019-2020, Türkçe, Ders saati:5
 2. Çocuk Gelişimi Iı, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 3. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
 4. Çocuk Gelişimi I, 2018-2019, Türkçe, Ders saati:3
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk