Makale

 1. Günaydın Nuray, Küçük Demir Betül, Tutkun Cansu,"An Investigation of the Methods Used in Teaching Basic Mathematics Concepts to Preschool Children: Pilot Study",Social Sciences: Theory and Practice,vol.7,no:2,pp:225 - 236, 2023
 2. Kılıç Melda, Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma,"The Mediating Role of Social Skills in the Relationship Between Preschool Children's Academic Self-Esteem and Problem Behaviours",Journal of Innovative Research in Teacher Education,vol.4,no:3,pp:393 - 409, 2023
 3. Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma, Akıncı Coşgun Ayşegül, Aydın Kılıç Zeynep Nur,"Benefits of Parental Involvement Activities in the Preschool Period: a Comparison of Teacher and Father Views",Research on Education and Psychology,vol.7,pp:182 - 202, 2023
 4. Tutkun Cansu,"The Relation Between Preschoolers’ Cognitive Distraction Strategies and Problem Behaviors: Social Skills as a Mediator and Delay of Gratification as a Moderator",Journal of Educational Issues,vol.8,no:2,pp:614 - 636, 2022
 5. Tutkun Cansu,"Fathers Looking After Children in Türkiye in Public Settings",Educational Research and Reviews,vol.17,no:8,pp:219 - 226, 2022
 6. Tutkun Cansu, Filiz Tunahan, Akbaba Fikrinaz Damla,"Türkiye’de Öz Düzenleme ile İlgili Yapılan Araştırmalardaki Genel Eğilimlerin İncelenmesi",Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.19,no:2,pp:328 - 349, 2022
 7. Tutkun Cansu,"Öz Düzenlemeye Yönelik Eğitim İhtiyaçların Belirlenmesi: Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Aileleri",Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,vol.21,no:84,pp:1508 - 1528, 2022
 8. Tutkun Cansu, Tezel Şahin Fatma,"The Relationship Between Turkish Preschool Children’s Delay of Gratification and Self-Regulation Skills",African Educational Research Journal,vol.10,no:2,pp:170 - 177, 2022
 9. Tutkun Cansu, Aydın Kılıç Zeynep Nur, Balcı Aslı, Kök Mehmet,"Okul Öncesi Öğretmenlerinin Alan Gezisi Etkinliğine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi",OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,vol.14,no:20,pp:469 - 487, 2019
 10. Tutkun Cansu, Dinçer Fatma Çağlayan,"Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği (3-5 Yaş Okul Öncesi Versiyonu) Aile Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Ankara Universitesi Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi,vol.53,no:1,pp:185 - 208, 2020
 11. Tutkun Cansu, Dinçer Fatma Çağlayan,"Sosyal Beceri Geliştirme Sistemi- Derecelendirme Ölçeği (3-5 Yaş Okul Öncesi Versiyonu) Öğretmen Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.14,no:28,pp:301 - 323, 2019
 12. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma,"Nine ve Dedelere Uygulanan “nine ve Dede Okulu” Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi",TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi),vol.10,no:39,pp:148 - 155, 2018
 13. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu,"Çocuk Ebeveyn İlişki Ölçeği’nin 48-72 Aylık Çocuğu Olan Babalar İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",TÜRKİYE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ,vol.21,no:2,pp:355 - 370, 2017
 14. Tutkun Cansu,Dinçer Fatma Çağlayan,"Okul Öncesi Dönem Çocukların Başarısı İçin Çok Önemli Görülen Sosyal Becerilere İlişkin Beklentilerin İncelenmesi",Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,vol.48,no:1,pp:65 - 85, 2015
 15. Tutkun Cansu,Acer Dilek,"Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitiminde Müze ve Sanat Galerilerinin Kullanımı",Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.23,no:2,pp:417 - 438, 2015
 16. Tezel Şahin Fatma,Tutkun Cansu,"Okul Öncesi Dönemde Anne, Baba, Çocuk ve Kitap",Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.24,no:5,pp:2373 - 2390, 2016
 17. Tutkun Cansu,Tezel Şahin Fatma,"Anne Baba ve Çocukların Doğal Gözlemleri Bir Kitapçı Ortamında Anne Çocuk Mu? Baba Çocuk Mu?",Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.24,no:5,pp:2293 - 2308, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk