Öğrenim Bilgileri

  1. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Lisans-Anadal, 2003 - 2008
  2. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (DR), Doktora, 2014 - 2017
  3. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2008 - 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk