Bildiri

 1. Yarımkaya Erkan, Bakkaloğlu Hatice (10.02.2024 - 11.02.2024), "Determınıng the Needs of Indıvıduals Wıth Intellectual Dısabılıty and Theır Parents ın Pre-, Durıng- and After the Earthquake", presented at the II. INTERNATIONAL FIRAT SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE, 2024
 2. Yarımkaya Erkan (19.04.2019 - 21.04.2019), "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi", presented at the 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 2019
 3. Aydemir Uğur, Yarımkaya Erkan (19.10.2023 - 21.10.2023), "Özel Olimpiyatlar Etkinliklerine Gönüllü Olarak Katılan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeylerindeki Değişimlerin İncelenmesi", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 4. Aydemir Uğur, Yarımkaya Erkan (13.10.2023 - 23.10.2023), "Aile Katılımlı Fiziksel Aktivitelerin Erken Çocukluk Dönemindeki Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma", presented at the 6. Uluslararası Ankara Multidisipliner Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 2023
 5. Esentürk Oğuz Kaan, Seçer Emrah, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent (28.11.2022 - 01.12.2022), "Algılanan Sosyal Desteğin Okula Bağlılığa Etkisi: Okula Yabancılaşma ve Sosyal Medya Bağımlılığının Durumsal Aracı Rolü", presented at the 20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2022
 6. Yarımkaya Erkan, Çağlayan Tunç Aygül (25.04.2019 - 28.04.2019), "Akran Aracılı Fiziksel Aktivite Modelinin Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Nevrotik Sorunları Üzerindeki Etkileri", presented at the 2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2019
 7. Yarımkaya Erkan, Songur Karakurt Tuğba (19.06.2019 - 22.06.2019), "Okul Yöneticilerinin Perspektifinden Kaynaştırma Öğrencileri İçin Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Değerlendirilmesi", presented at the VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2019
 8. Yarımkaya Erkan, Çağlayan Tunç Aygül (02.05.2019 - 05.05.2019), "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireyin İletişim Becerilerinin Akran Aracılı Fiziksel Aktivite Ortamında İncelenmesi: Boylamsal Bir Çalışma", presented at the 2. Avrasya Spor Bilimleri Kongresi, 2019
 9. Yarımkaya Erkan, Songur Karakurt Tuğba (25.04.2019 - 28.04.2019), "Okul Yöneticilerinin Zihin Yetersizliği Olan Kaynaştırma Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Dersi Uygulamalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", presented at the 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK), 2019
 10. Yarımkaya Erkan (16.11.2018 - 17.11.2018), "Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuklarının Sportif Etkinliklerine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi", presented at the V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 2018
 11. Yarımkaya Erkan (06.12.2018 - 09.12.2018), "Akran Aracılı Fiziksel Aktivitelerin Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Davranış Problemleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma", presented at the Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 2018
 12. Esentürk Oğuz Kaan, Yılmaz Aynur, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent (18.05.2017 - 20.05.2017), "The Effect of Physical Activity Program on Trait Anxiety and Life Satisfaction Levels of Adults", presented at the International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 2017
 13. Esentürk Oğuz Kaan, Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe (01.11.2016 - 04.11.2016), "12 Haftalık Egzersiz Programının Sedanter Bayanların Yaşam Doyum Düzeylerine Etkisi", presented at the 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016
 14. Orhan Bekir Erhan, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent (01.11.2016 - 04.11.2016), "İki Farklı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Fiziksel Aktivite Profilinin İncelenmesi", presented at the 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2016
 15. Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Ulucan Hakkı (27.05.2016 - 29.05.2016), "Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi", presented at the 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2016
 16. İlhan Ekrem Levent, Karasu Necdet, Yarımkaya Erkan, Suveren Sibel (27.05.2016 - 29.05.2016), "Zihinsel Engelli Çocukları ile Birlikte Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelere Katılan Annelerdeki Stres Değişimlerinin Değerlendirilmesi", presented at the 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2016
 17. İlhan Ekrem Levent, Karasu Necdet, Yarımkaya Erkan (27.05.2016 - 29.05.2016), "Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Sportif Profilinin İlgili Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi", presented at the 3.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2016
 18. Hazar Muhsin, Altun Ekiz Meryem, Çelik Okan Burçak, Yarımkaya Erkan (28.04.2016 - 30.04.2016), "Kırşehir ve Ankara İlindeki Öğrencilerin Oyunsallık Düzeylerinin Karşılaştırılması", presented at the Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 2016
 19. Esentürk Oğuz Kaan, Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, Yılmaz Aynur (20.05.2016 - 21.05.2016), "The Effect of Physical Activity Program on Trait Anxiety Level of Adults", presented at the International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 2016
 20. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem (22.05.2015 - 23.05.2015), "The Effect of Award on the Ability of Shooting in Athletıcısm as a Motivation Factor", presented at the International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 2015
 21. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem (22.05.2015 - 23.05.2015), "Investigation of the Effect of Sports-Based Play Program in Children on Dependency Level for Computer Games", presented at the International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 2015
 22. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Esentürk Oğuz Kaan, Çelik Okan Burçak (23.10.2015 - 25.10.2015), "An Intervention Study on Neurotic Trends in Autism: All-Purpose Special Physical Education and Sports Activities", presented at the III. International Exercise and Sport Psychology Congress, 2015
 23. Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, Tekin Erdi (28.05.2015 - 30.05.2015), "Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Saldırgan ve Kendini Geliştirici Mizah Düzeylerinin İncelenmesi", presented at the 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015
 24. Akandere Mehibe, Aslan İrfan, Yarımkaya Erkan (28.05.2015 - 30.05.2015), "Geleneksel Çocuk Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkisi", presented at the 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015
 25. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Akgül Fatih (28.05.2015 - 30.05.2015), "Sportif Aktivitelerin 13-17 Yaş Arası Çocuklarda Depresyon Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", presented at the 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015
 26. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Altunkuş Sefa (28.05.2015 - 30.05.2015), "11-14 Yaş Arası Çocuklarda Güreş Eğitiminin Depresyon Düzeyine Etkisi", presented at the 2.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2015
 27. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem (08.06.2015 - 10.06.2015), "Çocuklarda Beden Eğitimi ve Spor Aktivitelerinin Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi", presented at the EJER Congress 2015, 2015
 28. İlhan Ekrem Levent, Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan (23.10.2015 - 25.10.2015), "The Effect of Family-Participated Physical Education and Sports Activities on the Awareness Levels of Mothers Having Trainable Children with Intellectual Disabilities Towards the Effects of Sports", presented at the III. International Exercise and Sport Psychology Congress, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk