Proje

  1. Tübitak 4004 Bilim Birlikte Hayat Birlikte Bütünleşik Doğa ve Bilim Okulu,Ulusal, (15.05.2024 - 15.05.2025),185000 ₺
  2. Tübitak 2237-A Otizm Spektrum Bozukluğu ve Uyarlanmış Beden Eğitimi Danışmanlığı,Ulusal, (01.06.2024 - 01.12.2024),21500 ₺
  3. Tübitak 1002 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler ve Ebeveynlerinin Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasındaki İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği,Ulusal, (01.07.2023 - 01.01.2024),6600 ₺
  4. Aile Katılımlı Bütünleşik Fiziksel Aktivite Okulu,Ulusal, (01.04.2023 - 24.10.2023),25000 ₺
  5. Tübitak 4007 Bayburt-Malatya Kardeşliği Bilim Şenliğiyle Güçleniyor,Ulusal, (01.04.2023 - 01.10.2023),59400 ₺
  6. Kuşaktan Kuşağa: Geleneksel Oyunlar,Uluslararasi, (10.03.2013 - 16.10.2014),19515 €
  7. Özel Olimpiyatlar - Minik Sporcular,Uluslararasi, (03.11.2022 - 03.02.2023),22000 ₺
  8. Tübitak 4004 Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Matematik Öğretimi İçin Örnek Uygulamalar,Ulusal, (15.12.2022 - 30.06.2023),93800 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk