Lisansüstü Tez Danış.

  1. Betül İDARECİ, "Kapsayıcı Fiziksel Aktivitelerin Zihinsel Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
  2. Nadide YILDIZ, "Whatsapp Temelli Müdahale Programının Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyine Etkisi", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2023, Devam Ediyor
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk