Makale

 1. Yılmaz Sevim Handan, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent,"Physical Education Teachers’ Experiences Regarding Online Physical Education Lessons for Children with Autism Spectrum Disorder",International Journal of Developmental Disabilities,Q2,pp:1 - 10, 2022
 2. Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan, İlhan Ekrem Levent, Kurtipek Serkan, Türksoy Işım Ayşe,"Zoom-Delivered Physical Activities Can Increase Perceived Physical Activity Level in Children with Autism Spectrum Disorder: a Pilot Study",Journal of Developmental and Physical Disabilities,Q3,vol.35,no:2,pp:189 - 207, 2023
 3. Esentürk Oğuz Kaan, Yarımkaya Erkan,"Whatsapp-Based Physical Activity Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder During the Novel Coronavirus (Covıd-19) Pandemic: a Feasibility Trial",Adapted Physical Activity Quarterly,Q2,vol.38,no:4,pp:569 - 584, 2021
 4. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Karasu Necdet,"Akran Aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelere Katılan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bir Bireyin İletişim Becerilerindeki Değişimlerin İncelenmesi",Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,vol.18,no:2,pp:225 - 252, 2017
 5. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Baştuğ Gülsüm,"Effect of Self-Confidence Levels of 12-14 Years Old Students on Their Serving Ability in Volleyball",Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences,vol.8,no:2,pp:242 - 250, 2014
 6. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Topal Ali,"Çocuklarda Sprint Antrenmanlarının Dikkat Üzerine Etkisi",Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi,vol.5,no:14,pp:83 - 95, 2015
 7. Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, Tekin Erdi,"Spor Yapan ve Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Saldırgan ve Kendini Geliştirici Mizah Düzeylerinin İncelenmesi",Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi,vol.5,no:15,pp:1 - 11, 2015
 8. Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, Aslan İrfan,"Geleneksel Çocuk Oyunlarının Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilim Düzeyleri Üzerine Etkisi",Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi,vol.2,no:2,pp:57 - 67, 2015
 9. Yarımkaya Erkan, Ulucan Hakkı,"Çocuklarda Hareket Eğitimi Programının Motor Gelişim Üzerine Etkisi",International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE),vol.4,no:1,pp:37 - 48, 2015
 10. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Akgül Fatih,"Investigation of the Effect of Sportive Activities on Depression Levels of Children Between 13-17 Years Old",Journal of Educational and Instructional Studies in the World,vol.5,no:4,pp:17 - 25, 2015
 11. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem,"The Effect of Award on the Ability of Shooting in Athleticism as a Motivation Factor",Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.15,no:2,pp:589 - 595, 2015
 12. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem,"Investigation of the Effect of Sports-Based Play Program in Children on Dependency Level for Computer Games",Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.15,no:2,pp:581 - 588, 2015
 13. İlhan Ekrem Levent, Esentürk Oğuz Kaan, Yarımkaya Erkan,"Zihinsel Engelli Bireylerin Sportif Etkinliklerine Yönelik Tutum Ölçeği (Zebseytö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",International Journal of Human Sciences,vol.13,no:1,pp:1141 - 1160, 2016
 14. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent, Gencer Eylem,"Investigation of the Effect of Physical Education and Sports Activities on Psychological Adaptation Levels of Children",Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences,vol.10,no:1,pp:141 - 152, 2016
 15. Yarımkaya Erkan, Akandere Mehibe, Altunkuş Sefa,"Investigation of the Effect of Wrestling Training on Depression Levels of Children Between the Ages of 11-14",International Refereed Academic Journal of Sports, Health and Medical Sciences,vol.19,pp:1 - 11, 2016
 16. Esentürk Oğuz Kaan, Akandere Mehibe, Yarımkaya Erkan, Yılmaz Aynur,"The Effect of Physical Activity Program on Trait Anxiety Level on Adults",Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.16,no:2,pp:609 - 618, 2016
 17. Esentürk Oğuz Kaan, Yılmaz Aynur, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent,"The Effect of Physical Activity Program on Trait Anxiety and Life Satisfaction Levels of Adults",Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH,vol.17,no:2,pp:256 - 266, 2017
 18. İlhan Ekrem Levent, Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan,"The Effect of Mother-Participated Sports Activities on the Awareness Levels of Turkish Mothers Having Children with İntellectual Disabilities Towards the Effect of Sports: a Pilot Study",International Journal of Developmental Disabilities,Q4,vol.63,no:2,pp:124 - 129, 2017
 19. Yarımkaya Erkan,"Akran Aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelerin Orta Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyalleşme Düzeyleri Üzerine Etkisi",Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.26,no:2,pp:335 - 344, 2018
 20. Orhan Bekir Erhan, Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent,"İki Farklı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin Fiziksel Aktivite Profilinin İncelenmesi",Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi,vol.9,no:2,pp:110 - 126, 2018
 21. Yarımkaya Erkan, İlhan Ekrem Levent,"The Effect of Peer-Mediated Physical Activıties on Communication Deficit of Children with Autism Spectrum Disorder",Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,vol.14,no:2,pp:233 - 245, 2020
 22. Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan,"The Novel Coronavirus (Covıd-19) Outbreak: Physical İnactivity and Children with Autism Spectrum Disorders",Life Span and Disability,vol.23,no:1,pp:133 - 152, 2020
 23. Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan, İlhan Ekrem Levent,"The Effects of Family-Mediated Physical Activities on Communication Skills of a Student with Autism Spectrum Disorders: a Pilot Study",International Journal of Disabilities Sports & Health Sciences,vol.3,no:1,pp:52 - 65, 2020
 24. Yarımkaya Erkan, Rızzo Terry L.,"Beliefs and Attitudes of Turkish Physical Educators Toward Teaching Students with Disabilities in Inclusive Physical Education Classes",Palaestra,vol.34,no:4,pp:27 - 36, 2020
 25. Yarımkaya Erkan,"Planlı Davranışlar Teorisi Çerçevesinden Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi",Hacettepe University Journal of Education,pp:1 - 17, 2020
 26. Esentürk Oğuz Kaan, Yarımkaya Erkan,"Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Annelerin Uyguladığı Uyarlanmış Fiziksel Aktivitelerin Annelerin Yaşam Kalitesine Etkisi",Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi,vol.22,no:2,pp:343 - 367, 2021
 27. Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan,"Promoting Physical Activity for Children with Autism Spectrum Disorders During Coronavirus Outbreak: Benefits, Strategies, and Examples",International Journal of Developmental Disabilities,Q2,vol.68,no:4,pp:430 - 435, 2022
 28. Yarımkaya Erkan, Esentürk Oğuz Kaan, İlhan Ekrem Levent, Karasu Necdet,"A Whatsapp-Delivered İntervention to Promote Physical Activity in Young Children with Autism Spectrum Disorder",International Journal of Developmental Disabilities,Q2,vol.68,no:5,pp:732 - 743, 2022
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk