Bildiri

 1. Bostan Sarıoğlan Ayberk, Bursa Esra, Gürbüz Fatih (30.09.2021 - 03.10.2021), "Analysis of Studies Using Alternative Measurement and Evaluation Methods and Techniques ın Science Education by Content Analysis Method", presented at the 3. Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi,, 2021
 2. Gürbüz Fatih,Tehci Alaaddin (18.10.2017 - 21.10.2017), "Okul Öncesi Eğitimin Öğrencilerin İlk Okuma ve Yazma Başarısı Üzerine Etkisi", presented at the II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017
 3. Bulut Mesut,Gürbüz Fatih (18.10.2017 - 21.10.2017), "Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi", presented at the II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017
 4. Gürbüz Fatih,Bulut Mesut (18.10.2017 - 21.10.2017), "Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Devam Etmekte Olan Öğretmen Adaylarının Tablet Bilgisayarlar Hakkındaki Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", presented at the II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017
 5. Gürbüz Fatih,Konakcı Akın Aykut (18.10.2017 - 21.10.2017), "Görevde Olan Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevre Eğitimi Bilgi ve Çevre Eğitimi Özyeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi", presented at the II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017
 6. Gürbüz Fatih,Çeker Ezelnur (18.10.2017 - 21.10.2017), "Eğitsel Şarkı ve Oyunlarla İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", presented at the II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2017
 7. Gürbüz Fatih,Töman Ufuk (14.04.2017 - 15.04.2017), "Temel Astronomi Kavramların Öğretmen Adayları Tarafından Anlaşılmasının İncelenmesi", presented at the 2’nci Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, 2017
 8. Töman Ufuk,Gürbüz Fatih (14.04.2017 - 15.04.2017), "Sindirim Sistemi Konusu ile İlgili Kavramların Farklı Öğrenim Düzeylerinde Öğrenilme Durumundaki Değişimin İncelenmesi", presented at the 2’nci Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, 2017
 9. Gürbüz Fatih (03.11.2016 - 05.11.2016), "Sorgulamaya Dayalı Laboratuar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Akademikbaşarısına Etkisi", presented at the 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016
 10. Gürbüz Fatih (03.11.2016 - 05.11.2016), "Fizik Öğretmenlerinin 9 Sınıf Fizik Öğretim Programı Hakkındaki Görüş ve Önerileri", presented at the 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016
 11. Gürbüz Fatih (03.11.2016 - 05.11.2016), "Hayat Boyu Öğrenmenin Yaşayan Örneği Prof Dr Necmettin Tozlu", presented at the 1. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS, 2016
 12. Gürbüz Fatih (05.11.2015 - 07.11.2015), "Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Kapsamında Öğretmen Adaylarının Mikroöğretim Yöntemi Hakkındaki Görüşleri", presented at the 4th World Conferenceon Educational andInstructional StudiesWCEIS - 2015, 2015
 13. Gürbüz Fatih (07.11.2014 - 09.11.2014), "Uzaktan Eğitimle İlgili Öğrenci Görüşleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Örneği", presented at the 5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 2014
 14. Töman Ufuk,Odabaşı Çimer Sabiha,Gürbüz Fatih,Ergen Yusuf (07.11.2014 - 09.11.2014), "Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması", presented at the 5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, 2014
 15. Turgut Ümit,Turgut Güven,Salar Rıza,Gürbüz Fatih (07.11.2013 - 09.11.2013), "Correct the Deficiency of Pre Service Physics Teachers Knowledge with Differentiated Instruction", presented at the New Perspectives in Science Education, 2013
 16. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (07.11.2013 - 09.11.2013), "Students Views About the Implementation of 7e Model", presented at the 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 2013
 17. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Sözbilir Mustafa, Töman Ufuk (07.11.2013 - 09.11.2013), "Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Öğrenme Kuşağı", presented at the 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 2013
 18. Töman Ufuk, Akdeniz Ali Rıza, Çimer Sabiha Odabaşı, Gürbüz Fatih (07.11.2013 - 09.11.2013), "Etil Alkol Fermantasyonu Konusunun İşelnişinde Çalışma Yapraklarının Değerlendirilmesi", presented at the 2nd World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS, 2013
 19. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (04.03.2013 - 06.03.2013), "The Attitudes of Physics Teacher Candidates Towards the Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs", presented at the International Technology, Education and Development Conference, 2013
 20. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza (04.03.2013 - 06.03.2013), "The Effect of 7e Model on Academic Achievements and Retention in the Unit Electricity in Our Life 6th Grade Science and Technology Course", presented at the 7th International Technology, Education and Development Conference, 2013
 21. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (27.04.2011 - 29.04.2011), "Isı ve Sıcaklık Konusunda 5e Modeliyle Öğretimin Öğrencilerdeki Kavramsal Değişime ve Tutumlarına Etkisi", presented at the International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2011
 22. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (27.04.2011 - 29.04.2011), "Lise 2 Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması", presented at the 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 2011
 23. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven (03.02.2011 - 07.02.2011), "An Investigation 10th Grade Students Misconceptions About Electric Current", presented at the 3rd World Conference on Educational Sciences, 2011
 24. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih (23.09.2010 - 25.09.2010), "İlköğretim 6 Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Düzeltilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi", presented at the IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2010
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk