Lisansüstü Tez Danış.

  1. Zeynep POLAT, "Cebir Öğretimine Yönelik Tasarlanan Hizmet İçi Eğitim Kursunun Etkililiğinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  2. Yasemin GÖKÇE, "Fen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Stem Uygulamalarının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  3. Hilal KARADENİZ, "Stem Uygulamalarının Öğrencilerin Stem Farkındalıkları Üzerine ve "üçgenler" Ünitesindeki Başarılarının Kalıcılık Düzeyine Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  4. Miray YEGEN, "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  5. Akın Aykut KONAKCI, "Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi ve Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  6. Semanur ARICI DAĞ, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin ve Fen Öğretimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  7. Alaaddin TEHCİ, "Okul Öncesi Eğitimin İlk Okuma ve Yazma Başarısına Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2018, Tamamlandı
  8. Ezelnur ÇEKER, "Eğitsel Şarkı ve Oyunlarla İşlenen Fen Bilimleri Dersinin Akademik Başarı ve Kalıcılık Üzerine Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2017, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk